VIDEOVALVETEENUSED

Tänapäevaste videovalveseadmetega on võimalus kõike aastaringselt ja ööpäev läbi jälgida ning valvata. Analüütilist videosüsteemi saab kasutada lisaks valve otstarbele ka näiteks läbipääsulahendusena, tootmisprotsesside jälgimiseks, autode numbrituvastuseks ja paljuks muuks. 

Sisuliselt teeb videovalve süsteem ära töö, milleks veel mõne aasta eest oli vaja mitut inimest. Seetõttu on videovalve parimaks ja soodsamaks alternatiiviks mehitatud valvele. Sealjuures kvaliteeti kaotamata. Lisaks jooksvale valvamisel saab salvestise järgi tuvastada kaupluses liikunud varga teekond nii, et selleks ei pea läbi kerima tundide viisi materjali. Süsteem paneb ise vastavalt seadistatud parameetrite põhjal salvestise kokku. Kombineerituna termokaameratega saab sissetungija avastada isegi pilkases pimeduses.

Küsi pakkumist

Forus Security on ametlik Avigilon Motorola Solutions Company esindaja  alates 2014 aastast. Pakume klientidele komplektseid turvalahendusi (videovalve, läbipääs, analüütika s.h kolmandate osapoolte süsteemide integratsioon).  

Kasutame erinevate videosüsteemide (Milestone, Mirasys, Hikvision, Dahua, Nuuo jt) piltide jälgimiseks universaalset videoplatvormi UVP. Isegi juhul kui teie salvesti või server ei sobi koheselt meie tarkvaraga, võib vahel piisata vaid väga väikesest investeeringust, et salvesti välja vahetada ning meie juhtimiskeskusega ühilduvus luua.  Häirete teenindamise lihtsustamiseks küsime kliendilt andurite ja kaamerate asukohajoonised. Kanname need programmi, et operaatoritel oleks täpne ülevaade, kus asub häiret andnud andur, sellele lähim kaamera ja muud olulised punktid objektil. Kui need plaanid puuduvad, koostame need ise.


Miks valida videovalve teenus?

 • Rahaliselt soodsam asendus või täiendus mehitatud valvele

 • Häire põhjus tuvastatakse kohe ning reageerimine toimub viivitamatult

 • Lisaks videovalvele on võimalus süsteemi liita läbipääsulahendused, jälgida tootmisprotsesse, inimesi loendada, teha näo- või autonumbrite tuvastust.

 • Kasutaja saab ise määrata, mille peale süsteem aktiveerub. Näiteks võib häire põhjuseks olla see, kui keegi seisab teatud kohal mingi aja või kui keegi sodib seina.

 • Võimalus videovalvetehnikat rentida

Küsi pakkumist

VIDEOJÄLGIMINE

Iga häire korral reageerib juhtimiskeskuse videooperaator, kes, märgates objektil kahtlast olukorda, saadab objektile patrullekipaaži. Klient tasub igakuist teenustasu ja väljasõidud on kuutasu sees.

VIDEOPATRULL

Juhtimiskeskuse videooperaator teostab objektil videoringkäike kliendiga kokkulepitud aegadel. Märgates objektil kahtlast tegevust või olukorda, saadetakse objektile patrullekipaaž ja sellest teavitatakse klienti.

VIDEOADMINISTRAATOR

Juhtimiskeskuse operaatoril on võimalus vastavalt kliendiga kokkuleppele valvesüsteemi valvestada, valvest maha võtta, uksi avada või sulgeda ja ka vastavate kaamerate olemasolul isikut tuvastada.

HÄIRETE KORRAL VIDEOJÄLGIMISTEENUS 

Videojälgimisteenus häirete korra tähendab seda, et operaatoril tekib distantsilt ülevaade objektil toimuvast ja tal on võimekus olukorda lihtsamini hinnata ning vastavalt sündmuse iseloomule tegutseda.


Küsi pakkumist

  jälgimisteenuse eelised

 • Võimaldab häirete korral operatiivselt valveobjektil toimuva jälgimist. Patrulli saabumine võtab tavapäraselt rohkem aega, kui kiire kaamerapildi avamine.

 • Oluliselt väheneb patrulli põhjuseta väljasõitude arv.

 • Oluliselt väheneb kontaktisikutele põhjuseta helistamine töövälisel ajal.

 • Lisab võimaluse teostada videopatrullringkäike.

 • Videoarhiividest on võimalik ka väljavõtete teostamine ja salvestatud materjalide väljastamine nii kliendile kui nõudmisel ka õiguskaitseorganitele.

  pöörame erilist tähelepanu

 • liikumisele häiret andnud tsoonis;

 • üldkasutatavatele aladele;
 • tuleohutust puudutavatele teguritele;
 • kaamerate töökorrale ja vaateväljale
 • valgustusele;
 • teistele kõrgenenud turvariskidele viitavatele asjaoludele, nt katkised uksed, aknad, aed jne.

 

REFERENTSID

 

Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.