E-koolitused

Veerenni tervisekeskus soovib olla eeskujuks ja on võtnud eesmärgiks tegutseda keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult. Summus Capitalile kuuluv tervisekeskuse maja aadressil Veerenni 53a pälvis äsja Foruse abiga maineka rahvusvahelise LEED Gold sertifikaadi, mille saavad säästva arengu põhimõtteid järgivad majad.

Summus Capitali portfelli vara- ja ESG-halduriks on Green Formula Capital, kes on Summus Capitali jaoks koostanud täiemahulise ESG programmi ja aitab seda ellu viia. Jätkusuutlikkuse programmi üheks osaks on hoonete sertifitseerimine ja energiatõhususe parandamine.

„Rahvusvaheliselt tunnustatud LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design sertifikaat on muutunud nii uusarenduste kui ka vanemate hoonete puhul kindlaks kvaliteedimärgiks, mida üürnikud majja kolides üha rohkem küsivad. Summus peab ESG ja jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamist oluliseks osaks ettevõtte ärikultuurist,“ kinnitab Green Formula Capitali juht Meelis Šokman.

„Hoonete sertifitseerimine on üheks paljudest tegevustest, mille võtame ette, et meie kinnisvara portfell oleks efektiivne, mugav ja kasutajasõbralik nii üürnikele kui teistele hoone kasutajatele,“ lisab Summus Capitali esindaja Marina Roosimägi.

Ettepanekud edaspidiseks tegevuseks

Foruse roll on anda hoone omanikele soovitusi sertifikaadile kvalifitseerumiseks. Ettevõtte spetsialistid tutvuvad objektiga lähemalt ja annavad selle põhjal hinnangu. Sertifitseerimise käigus arvestatakse muu hulgas keskkonnamõju, mis kaasneb hoone kasutajate transpordiga. Foruse energiatõhususe osakonna juhataja Kairi Nõuliku sõnul tullakse Veerenni tervisekeskusesse väga palju ühistranspordiga, mis tõi hoonele palju punkte.

Forus viis samuti läbi energiaauditi, mille käigus andsid spetsialistid hulga ettepanekuid edaspidiseks ja tegid tegevusplaani, kuidas tulevikus kulusid vähendada ja ressursse loodussõbralikult kasutada. Nii näiteks paigaldati kevadel katusele päikesepaneelid, mis aitavad juba elektriarveid vähendada. LEED ei keskendu ainult hoone energiakuludele, vaid kogu kõrvalkulude osakaalu vähendamisele. Foruse spetsialistid koostasid erinevaid tegevuskavasid ka teistes valdkondades, nagu heakord, renoveerimistööd ja veekasutus.

„Sertifitseerimise käigus ei ole tingimata vaja kõiki meie ettepanekuid ellu viia, vaid panna paika konkreetne tegevusplaan, kuidas tulevikus järk-järgult kestlikkuse suunas liikuda,“ rõhutab Nõulik. Ta lisab, et parandusi saab ellu viia pikema aja jooksul ning hoone omanikule on selline lahendus ka rahaliselt optimaalsem.

Iga kolme aasta tagant

LEED sertifikaadi olemasolu kinnitab Summusele, et siiani tehtud tööd ning tulevikus planeeritud tegevused aitavad hoida keskkonda ja seeläbi luua paremat tulevikku. „Summuse jaoks oli sertifitseerimise protsess põhjalik ning mitmekülgne. Tänu Foruse aktiivselt juhitud sertifitseerimisele saime palju tagasisidet ning näpunäiteid, kuidas muuta hoone energiatõhusamaks ja kasutajatele paremaks. Juba näeme, kuidas sellest on olnud kasu. Hoonega seonduvad kulud on vähenenud ning see on oluline nii hoone omanikule kui ka rentnikele,“ sõnab Marina Roosimägi.

Kui LEED standardite järgimine uute hoonete projekteerimisel on tänaseks muutunud üsna levinuks, on unikaalne just vanemate hoonete suutlikkus kõrget taset hoida. Veerenni tervisekeskuse hoone ehitati 2017. aastal. Kui täiesti uue hoone puhul saab kvaliteedimärgise tähtajatult, siis juba valmis ja kasutuses olevaid hooneid tuleb resertifitseerida iga kolme aasta tagant, et selgitada välja, kas liigutakse püstitatud eesmärkide suunas ning hoone teeb kestlikkuse osas edusamme.

Loe LEED sertifikaadi kohta lähemalt meie kodulehelt.

Summus Capital (www.summus.ee) on 2013. aastal asutatud kinnisvarainvesteeringute valdusühing. Kontsernile kuulub kolmes Balti riigis kaubandus-, kontori-, logistika- ja meditsiinisektori hoonetest koosnev 14 kinnisvaraobjekti suurune portfell, mille üüritav pind ulatub üle 218 000 ruutmeetri ja väärtus on ca 400 miljonit eurot. Summus Capitali portfelli vara- ja ESG-haldur on Green Formula Capital.

Fotol Foruse energiatõhususe osakonna juhataja Kairi Nõulik ning Summus Capitali esindaja Marina Roosimägi. Autor: Oleg Hartšenko.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Trendid koduvalves – juhi kasvõi kogu elamist distantsilt

Jaanipühad ukse ees: 10 soovitust, kuidas ohutult lõket teha ja grillida

Forus võttis eesmärgiks koristus- ja puhastusteenuse äri laienemise – aastaga on käive suurenenud enam kui kolmandiku