TEHNOHALDUS

Forus pakub klientidele terviklikke lahendusi, võttes Teie kinnisvara tehnosüsteemide halduse ja hoolduse enda hoolde. Me juhime kogu teenust kompleksselt ja vastutustundlikult nii, et tekib sünergia kõigi osapoolte vahel. Meie eesmärk on seista hea hoone tervise eest, luues äri edendamiseks meeldiva sisekliima nii kinnisvara omanikele kui ka üürnikele.

Tehnohoolduse tehnikajuhi teenused:

 • Digitaalsed hoolduskavad (EVS standardi põhised)

 • Investeerimisvajaduste kaardistamine ja eelarvete koostamine

 • Kliendi nõustamine tehnilistes küsimustes

 • Garantiiperioodil kliendi esindamine tehniliste küsimuste vaidlustes

 • Tehnilise aruande vastutus

 • Kaugmonitooring BMS

 • Hooldustegevuse kontroll ja läbiviimine

 • Jooksva remondi vajaduse hindamine

 Küsi pakkumist 


Hooldame alljärgnevaid hoone tehnosüsteeme

 • Krundi rajatised

 • Ehitise põhitarindid

 • Hoone siseruumide tarindid

 • Küttesüsteemid

 • Veevarustussüsteemid

 • Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemid

 • Ventilatsioonisüsteemid

 • Kliimaseadmed

 • Hooneautomaatika

 • Gaasipaigaldis ja erigaasivarustus

 • Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemid

 • Elektripaigaldised, käidukorraldus

 • Eriseadmed ja -süsteemid 

 • Turvasüsteemid 

 • Automaatne tulekustutussüsteem

 

REFERENTSID

 

Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.