E-koolitused

Pandeemiajärgsel ajal seisavad paljud ettevõtted silmitsi küsimusega, millise töömudeliga jätkata – kas minnagi üle kaugtööle, pakkuda paindlikke hübriidlahendusi või kutsuda kõik töötajad tagasi kontorisse. Kahe viimase valiku puhul on oluline mõelda töötajate motivatsioonile. Millised tegurid soodustavad inimeste osalist või täies mahus kontorisse tagasi pöördumist?

Silmast silma kohtumised, ühised lõunad ja kohvipausid aitavad kindlasti kaasa avatud mõttevahetusele ning soodustavad uute ideede ja lahenduste tekkimist, kuid töötajad panustavad sellesse oma aega, energiat ja ka raha. Ilmselt on möödumas ajad, kui ettevõtte kultuuri üritati arendada läbi kott-toolide, lauatennise või lõunaste pitsasöömistega koosolekuruumis. Peamiseks mõttekohaks töötajatele on igapäevane tööle ja koju liikumine ning sellele kaasnev ajaline ja rahaline kulu olukorras, kus eelmised aastad on tõestanud, et asjad saavad aetud ka kodust lahkumata. Tööks loodud ja ettevõtte kultuuri arengut soodustavat keskkonda eristab kodukontorist see, et tegu on läbimõeldud ja produktiivsust kasvatava ruumiga, kus on mugav keskenduda ja oma igapäevaseid ülesandeid võimalikult efektiivselt täita.

Siin mängib suurt rolli ka kvaliteetne töökeskkond ja sisekliima. 2015. aastal Harvardi Ülikooli poolt läbi viidud uuringust selgus, et inimestel, kes töötavad rohelistes, keskkonnasäästlikes ja hästi ventileeritud kontorites, paranes ajutöö ja kognitiivsete võimete näitajad kuni 101%. Teise, 2011. aastal läbiviidud uuringu kohaselt, tõstab kvaliteetne sisekliima inimeste sooritusvõimet tööl 8%. Teisendades selle töötundidesse, saame teada, et hea sisekliimaga tööruumides on igal töötajal nädalas lisaks üle 3 tunni aega, et tegeleda täiendavate ülesannete täitmise, enese arendamise või muu olulisega.

Kuidas luua meeldiv ja tervist hoidev töökeskkond, mis soodustab produktiivsust?

Säästlikud energiatõhususe tehnoloogiad aitavad muuta hoone sisekliima ja keskkonna selle kasutajatele mõnusaks ning heaolu soodustavaks.

Alustada tasub ventilatsiooni kaudu värske õhu sissetoomisest ja hea siseõhu kvaliteedi tagamisest. Meeldiva õhutemperatuuri saab tagada passivlahendusi kasutades või efektiivsete hoonehaldus- ja seiresüsteemide abil, mis jälgivad ruumikasutuse sagedust ja reguleerivad ventilatsiooni tööd vastavalt. Sellised nutikad lahendused aitavad säästa ka energiakuludelt küttele ja ventilatsioonile. Lisaks oleme viimastel aastatel näinud, kuidas hea ventilatsioon aitab ära hoida viiruste levikut ja töötajate massilist haigestumist üheaegselt, mis võib oluliselt mõjutada ettevõtte toimepidevust.

Tööruumides tuleb maksimaalselt ära kasutada loomulikku valgust, sest see aitab vähendada ka kulutusi valgustusele. Ameerika unemeditsiini akadeemia teadlased on selgeks teinud, et inimesed, kes töötavad akendega ruumis, magavad öösiti keskmiselt 46 minutit rohkem. Parem unekvaliteet tagab suurema produktiivsuse tööpäeva jooksul.

Inimeste keskendumisel, taastumisel ja produktiivsuse tagamisel mängib olulist rolli ka akustika ja korralik heliisolatsioon.

Hoone välis- ja siseviimistluses ning igapäevases hoolduses tuleb vältida kahjulikke või mürgiseid heitmeid tekitavate materjale ja kemikaale, mis võivad avaldada negatiivset mõju inimeste tervisele. See on peamiselt probleemiks vanemate hoonete puhul.

Vaadates üheaegselt nii tööviljakuse tulemuste paranemist kui ka potentsiaalset rahalist kokkuhoidu efektiivselt toimiva ventilatsioonisüsteemi ülalpidamisel saab kindlalt väita, et heasse sisekliimasse panustamine toob tööandjale kaasa olulise rahalise kokkuhoiu. Jälgides ka teisi energiatõhususe põhimõtteid saab ettevõtte vähendada energia tarbimist ja keskkonnajalajälge ning haldamisega seonduvaid kulusid veelgi suuremas mahus. Kui eesmärgiks on meeldiva töökeskkonna loomine, siis tasub mõelda ka vee, energia ja muude ressursside efektiivsele tarbimisele, taastuvenergia tootmise võimalustele ja taaskasutusele, sest aina suurem osa tööturul osalevatest inimestest väärtustab keskkonnasäästlikku mõtteviisi.

Kui soovid töökeskkonna ja sealse sisekliima kvaliteeti tõsta või tunned huvi energiatõhusa hoone projekteerimise vastu, siis võta ühendust meie energiatõhususe osakonna juhi Kairi Nõulikuga aadressil kairi.noulik@forus.ee. Pakume ka eraldi teenusena hoone sisekliima kvaliteedi analüüsi, mille käigus mõõdetakse eelmainitud sisekliima parameetreid ja tehakse parandusettepanekuid.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Enneta kodus tuleõnnetusi: 7 teemat tuleohutusest, millest peaksid lapsega võimalikult varakult rääkima

Kesk-Eesti pere käib üheskoos Foruses tööampsutamas: soe ja sõbralik õhkkond kutsub alati tagasi

Forus võttis oma patrullteenistuses kasutusele esimesed täiselektrilised autod