MEHITATUD VALVE

Foruse professionaalne mehitatud valve, koos tänapäevase valvetehnikaga, on parim turvalahendus suurte ja keerukate objektide valvamisel. Meie töötaja ülesandeks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonis. Turvatöötajal on pidev ühendus juhtimiskeskusega, kust vajadusel saadame objektile patrullekipaažid.

Igapäevaselt on meie turvatöötaja Sinu meeskonna liige, kelle peale saad loota nii mistahes argistes kui erakorralistes turvaküsimustes. Turvatöötaja on kui ettevõtte haldusjuhi või hotelli administraatori parem käsi töökohas ettetulevate lihtsamate klienditeenindusprobleemide lahendamisel. Samuti pakub ta asjatundlikku abi erakorralises olukordades, nagu näiteks tuleohu korral evakuatsiooni korraldamine. 


Küsi pakkumist

Oma turvatöötajatelt NÕUAME


Mitmekülgsust

Turvatöötajad täidavad erinevaid ülesandeid, olles ühest küljest turvalisuse loojad ja teisalt klienditeenindajad. Töö efektiivsemaks toimimiseks on meie turvatöötajatel reeglina ka “lisasilmad” ehk videosüsteem, mille abil on võimalik objektil toimuvat jälgida töökohast lahkumata.

Suhtlusoskust

Meie turvatöötajad täidavad kliendi objektil erinevaid administratiivülesandeid, olles tihti vahetuks kontaktisikuks klientidega suhtlemisel. Seoses sellega nõuame me enda inimestelt head suhtlemisoskust ja korrektsust.

Meie jaoks on turvateenuse kvaliteedi tagamine esmase tähtsusega. Teostame selleks patrullmeeskondade pistelisi öised kontrolle, planeerime NFC-tehnoloogial põhinevaid ringkäikusid ja kontrollime tööle registreerimist läbi Forus juhtimiskeskuse. Pakume ka sisekontrolliteenust, mis aitab võimalike ettevõtteväliseid või -siseseid petuskeeme avastada. 

Kliendi tööspetsiifikast lähtuvalt teeme ka majasisesed koolitusi ja õppuseid Forus töötajatele, vajadusel ka kliendi personalile. Teeme kõik selleks, et Sinu ettevõttes sujuks asjad igal ajal rahulikult! 

TEENISTUS- JA TURVAJUHT

Keerulisemalte objektidel tagame kliendi jaoks kontaktisiku, kelle ülesandeks on objekti spetsiifikast lähtuvalt erinevate riskide hindamine. Meie kogenud turvajuhtidel on pidevalt olemas ülevaade toimuvast ja ta annab Sulle tagasisidet ning teeb ka asjakohaseid ettepanekuid, kuidas turvalisust veelgi suurendada. 

Kui soovid tellida enda objektile mehitatud valvet, siis võta ühendust ja küsi pakkumist!


Küsi pakkumist

 

REFERENTSID