MEHITATUD VALVE

Foruses omame mehitatud valve valdkonnas pikaajalist kogemust, mille jooksul oleme võitnud Eesti suurimate kaubanduskeskuste, jaekettide, tootmisettevõtete ja transpordifirmade usalduse. Foruse professionaalne mehitatud valve koos tänapäevase valvetehnikaga on parim turvalahendus suurte ja keerukate objektide valvamisel. 

Mis on mehitatud valve ülesanded?


Mehitatud valve ülesandeks on teha kõik selleks, et Sinu ettevõttes sujuksid asjad igal ajal rahulikult. 

Foruse turvatöötaja on Sinu meeskonna liige, kelle peale saad loota mis tahes argistes või erakorralistes turvaküsimustes. Igapäevaselt on ta kui haldusjuhi või administraatori parem käsi, kes aitab lahendada lihtsamaid klienditeeninduses esineda võivaid probleeme. 

Teisalt on turvatöötaja ülesandeks ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonis. Näiteks pakub ta asjatundlikku abi tuleohu korral evakuatsiooni korraldamisel.

Töö efektiivsemaks toimimiseks on meie turvatöötajatel reeglina “lisasilmad” ehk videosüsteem, mille abil saab objektil toimuvat jälgida töökohast lahkumata. Samuti on töötajal pidev ühendus juhtimiskeskusega, kust saadame vajadusel objektile patrullekipaažid.


Küsi pakkumist

Miks eelistada Forust?

1. Professionaalne meeskond. Meie meeskonna liikmed läbivad põhjaliku väljaõppe. Lisaks turvalisuse tagamisele on turvatöötaja tihti vahetuks kontaktisikuks klientidega suhtlemisel, mistõttu valime meeskonda vaid hea suhtlemisoskusega inimesed, kes jäävad korrektseks igas olukorras. 

2. Isiklik teenistus- ja turvajuht. Keerulisematel objektidel on kliendil personaalne kontaktisik, kelle ülesandeks on objekti spetsiifiliste riskide hindamine. Turvajuhil on pidev ülevaade objektil toimuvast, mille põhjal annab ta Sulle tagasisidet ja soovitusi, kuidas turvalisust veelgi suurendada.

3. Turvateenuse kvaliteedi tagamiseks teostame patrullmeeskondade pistelisi öised kontrolle, NFC-tehnoloogial põhinevaid ringkäike ja kontrollime tööle registreerimist läbi Foruse juhtimiskeskuse. Lisaks patrullile teostab teenuse kvaliteedi kontrolli ka sisekontrolliosakond.

4. Täiendavalt pakume sisekontrolliteenust, mis aitab avastada ettevõtteväliseid ja -siseseid petuskeeme. 

5. Kliendi tööspetsiifikast lähtuvalt korraldame koolitusi ja õppusi Foruse töötajatele ning kliendi personalile. Lisaks auditoorsele õppele pakume ka e-õppe võimalust.

Mehitatud valve hind Sinu objektil


Mehitatud valve hind sõltub reast erinevatest teguritest, nagu objekti suurus, turvatöötajate arv ja vajaminevad seadmed. Kui soovid teada, mis on turvateenuse hind Sinu objektil, võta meiega ühendust.

Küsi lisa mehitatud valve teenuse kohta alloleva vormi kaudu.


Küsi pakkumist

 

REFERENTSID

 

Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.