E-koolitused

Planeerides uut investeeringut ärihoone ehitamiseks või olemasoleva renoveerimiseks tuleb aina enam arvestada regulatsioonide ja normidega, mis puudutavad energiatõhusust. Olukorras, kus energiahinnad ja ülalpidamiskulud aina kasvavad, tasub energiatõhususe printsiipide järgimine pikas perspektiivis kindlasti ära, kuid maksimaalse kasu saamiseks, tasub mõelda miinimumnõuetest samm kaugemale ning miks mitte kaasata ka valdkonna spetsialiste ja konsultante LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaadi taotlemiseks.

LEED sertifikaat annab sõltumatu kolmanda osapoole (United States Green Building Council) kinnituse, et hoone on projekteeritud, ehitatud ja igapäevaselt juhitud inimeste ja keskkonna tervist säästvalt. See tähendab, et hoone asukoht on jätkusuutlik, sealne sisekliima vastab kvaliteedinõuetele ning vett, energiat ja muid materjale kasutatakse tõhususe printsiipe silmas pidades. Praeguse seisuga on LEED sertifikaati omavaid hooneid või selle protsessiga tegelevaid ehitajaid/haldajaid maailmas kokku ca 100 000, neist Eestis ligikaudu 30.

Kuidas see protsess välja näeb?

Sertifitseerimisprotsessi esimene etapp on eeluuring, mille tulemusel seatakse projektile eesmärgiks hoone jaoks optimaalseim LEED-i tase. Eesmärgiks on võimalik seada 4 erinevat taset: Certified (40-49 punkti), Silver (50-59 punkti), Gold (60-79 punkti), Platinum (80+ punkti). Peale eeluuringut koostatakse projekti osapooltele (arhitektile, projekteerijatele, omanikujärelvalvele, ehitusmeeskonnale, omanikule) lähteülesanne ja antakse juhised LEED nõuete elluviimiseks. Seejärel koostatakse vajalikud dokumendid, koondatakse tõestusmaterjal ja kogutakse vajalikke andmeid. LEED sertifitseerimisprotsessi osana tuleb koostada ka LEED sertifikaadi nõuetele ja ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) standardile vastav energiasimulatsioon, mille eesmärgiks on võrrelda projekteeritud hoonet standardi poolt ettemääratud baashoonega. Seeläbi selgitatakse välja kui palju projekteeritud hoone baashoonet energiatarbimise poolest edestab ning vastavalt sellele teenitakse ka LEED punkte.

Milline on konsultandi roll projekti vältel?

Energiatõhususe konsultant on ehitise planeerimise või renoveerimise projektis meeskonna liige ja pühendunud mõttekaaslane, kes hindab kasutatavate lahenduste vastavust LEED nõuetele ja juhendada ülejäänud meeskonda nende täitmise osas. Ta koostab lähteülesanded, annab juhised ja tegeleb sertifikaadi jaoks vajaliku dokumentatsiooni koordineerimise ning koostamisega. Samuti on konsultant see, kes suhtleb taotlusega seotud rahvusvaheliste osapooltega nagu USGBC (U.S. Green Building Council) ja GBCI (Green Business Certification Inc.). Projekteerimise faasis teostatakse konsultandi abiga ka energiasimulatsioon, mis tagab, et süsteemid töötavad vastavalt planeeritud mõõdikutele. Sertifitseerimisprotsessi lõpus ehk pärast ehitise valmimist tuleb konsultandile esitada viimase dokumendina ka komplekskatsetuste protokoll, mille on läbi viinud ehitaja ja omanikujärelevalve. See dokument on LEED sertifikaadi saamise üks eeldusi.

Eestis pakub LEED sertifikaadi taotlemise konsultatsiooni Forus, kes on U.S. Green Building Council (USGBC) esimene ametlik liige Baltikumis. Meeskonna liikmed on läbinud vajalikud eksamid ja omavad tunnistusi „LEED Accredited Professional“. Asjaolu, et Forus tegeleb ka tehnohooldusega, on LEED konsultatsiooni vallas suureks eeliseks, kuna vajadusel saab protsessi kaasata ka kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja automaatika spetsialiste. Alates 2014. aastast on Eestis koostöös Forusega valminud mitmeid sertifitseeritud hooneid, kuid hetkel on töös lisaks projekte ka üle Baltikumi – Eestis kogumahus ca 350 000 m2, Lätis ca 150 000 m2 ja Leedus ca 23 000 m2. Lisaks ehitusjärgus hoonetele pakutakse konsultatsioone ka sertifikaadi säilitamise osas olemasolevatele hoonetele.

Loe LEED sertifikaadi kohta täpsemalt siit.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Trendid koduvalves – juhi kasvõi kogu elamist distantsilt

Jaanipühad ukse ees: 10 soovitust, kuidas ohutult lõket teha ja grillida

Forus võttis eesmärgiks koristus- ja puhastusteenuse äri laienemise – aastaga on käive suurenenud enam kui kolmandiku