HALDUSPROGRAMM

Digihalduri näol on tegemist ärikinnisvara omaniku, halduri, hooldusvastutuse kandja ja üürilevõtja vahelise infovahetuse keskkonnaga, kuhu talletatakse ärikinnisvara igapäevase kasutusega seonduv ja antakse ülevaade hoone tehnilisest seisukorrast.

Digihaldussüsteemi esmaseks eesmärgiks on anda omanikule ja haldurile ülevaade hoone tehnosüsteemide energiatarbimise – küte, ventilatsioon, jahutus ja elekter – samuti tehniliste süsteemide hooldamise ja heakorrateenuste osutamisega seotud kõrvalkulude baasil.

Samuti annab koondatud informatsioon kinnisvaraomanikule kindluse, et tema vara on hästi ja õiglaste kuludega majandatud. Kogutud andmete kasutamine ja arvutusalgoritmide rakendamine aitab läbi digihaldussüsteemi saadud infot rakendada teadlike otsuste langetamisel.


Küsi pakkumist

Milline on digihalduri kasutegur?

  • Aitab kaardistada hoone seisukorda ning märgata tehnosüsteemides kõrvalekaldeid

  • Planeerida edasisi investeeringuid ning optimeerida tehtavaid kulutusi

  • Süsteem võimaldab sujuvat infovahetust kõigi osapoolte vahel 24/7

  • Võimaldab sisestada just konkreetse kliendi ja hoone vajadustest lähtuvat infot

  • Süsteemis on faktidel põhinev statistika, mida edaspidi enda kasuks tööle panna


 

REFERENTSID


Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi
teenuse tellimisel, võta meiega
julgelt ühendust. 
Helista 605 7332 või kirjuta!