E-koolitused

Meil on rõõm teatada, et alustasime koostööd idufirmaga KWOTA, mis tegeleb süsiniku kokkuhoiu arvutamise, verifitseerimise ning kauplemisega, et aidata ettevõtetel ja nende klientidel hüvitada oma keskkonnajalajälge. Partnerlus loob Forusele aluse kompenseeritud keskkonnamõjuga teenuste pakkumiseks, aidates kaasa ringmajandusele ja jätkusuutlikumale tulevikule.

KWOTA ainulaadne lähenemine keskkonnamõju hüvitamisel erineb traditsioonilistest süsinikukrediitidest, tagades kohese ja mõõdetava ning jälgitava keskkonnamõju vähendamise.

KWOTA loob standarditud suure mõjuga süsinikusäästu, suurendades materjalide ringlussevõttu ja taaskasutamist. Sääst saavutatakse koostöös materjalitootjatega, kes suurendavad taaskasutatavate materjalide osakaalu oma tootmises, mille tulemuseks on tõendatud CO₂ vähenemine. See süsinikusääst müüakse seejärel ettevõtetele, kes soovivad vähendada oma keskkonnajalajälge või integreerida KWOTA ringluslahendused oma äritegevusse.

Teenuste arendus on alati olnud Foruse fookuses ja koostöös KWOTA-ga astub ettevõte veel ühe olulise sammu, integreerides KWOTA tõenduspõhise süsinikusäästu lahenduse oma teenustesse.

Forus liidab KWOTA lahenduse oma kliendiplatvormi, pakkudes kompenseeritud keskkonnamõjuga kinnisvarateenuseid. See tähendab, et klientidel on nüüd võimalus kasutada lahendusi, mis aitavad aktiivselt kaasa süsinikuheitmete vähendamisele. Praegu käivad samuti läbirääkimised, kuidas hüvitada tulevikus Foruse sõidupargi keskkonnamõju.

Foruse ja KWOTA ühine pakkumine on ainulaadne ja erineb tavapärastest süsinikukrediitidest, mille mõju on pika aegviitega, andes tulemuse alles 10 või enama aastat pärast. KWOTA lähenemine tagab kohese CO₂ heitkoguste vähendamise tänu suurenenud materjalide taaskasutusele.

Foruse juhatuse liikme Teet Raudsepa sõnul pakub Forus juba täna hoone omanikele teenuseid, mis aitavad hoone energiatarbimist ja jalajälge vähendada. Nüüd saame aidata üüripinna jalajälje kompenseerida. Selleks arvutavad Foruse spetsialistid välja hoone CO₂ jalajälje, mida selle üürnikud saavad läbi KWOTA kompenseerida.

“Keskkonnateadlikud tarbijad eelistavad ettevõtteid, kes aktiivselt astuvad samme oma süsinikujalajälje koheseks vähendamiseks ja nõudlus süsinikneutraalsete teenuste järele on kasvav,” kinnitab Raudsep.

Koostöö eesmärk on saavutada esimese 12 kuu jooksul tootmises 10 000 tonni materjalide taaskasutamist. KWOTA lahenduse kaasamisega soovib Forus oluliselt suurendada ringmajandust. Kuna Circularity Gap Report kohaselt maailmas taaskasutatakse vaid 7,2% materjalidest, tuleb oluliselt vähendada tooraine kaevandamise vajadust ja suurendada taaskasutatavate materjalide ringlussevõttu.

Materjalide taaskasutus vähendab oluliselt materjalide tootmisest tekkivaid süsinikuheitmeid, kinnitab KWOTA tegevjuht Rain Vääna. “Edumeelsed ettevõtted nagu Forus seavad jätkusuutlikkuse oma tegevustest tähtsale kohale ja see teeb tõesti rõõmu,” ütleb Vääna.

Foruse juhatuse liige Teet Raudsep lisab, et näeb selle partnerluse positiivset panust Balti regiooni ja kaugemalegi.

Foruse ja KWOTA koostöö on hea näide, kuidas ettevõtted saavad koos edendada keskkonnasäästu ja saavutada kohest selget mõju süsinikuheitmete vähendamisel ning kliimamuutustega võitlemisel. KWOTA uuendusliku lahenduse toel liigub Forus rohelisema tuleviku suunas.

Lisainfoks KWOTA teenuste kohta võtke ühendust või külastage www.kwota.com.

Muud uudised Vaata kõiki

Veel põnevat lugemist.

Trendid koduvalves – juhi kasvõi kogu elamist distantsilt

Jaanipühad ukse ees: 10 soovitust, kuidas ohutult lõket teha ja grillida

Forus võttis eesmärgiks koristus- ja puhastusteenuse äri laienemise – aastaga on käive suurenenud enam kui kolmandiku