ENERGIATÕHUSUS JA ROHEHOONE

Ehita energia- ja keskkonnasäästlik hoone või renoveeri olemasolevat

Umbes 40% Euroopa Liidus kasutatavast energiast kulub hoonetele ning sellest kuni 50% tarbitakse ebaefektiivselt. Lisaks on ca 40% CO2 heitmetest seotud hoonete või nende ehitamisega.

Juba täna on olemas oskusteave ja lahendused, millega oluliselt vähendada hoone energiatarvet ja haldamisega seonduvaid kulusid ning muuta hoone sisekliima selle kasutajatele mõnusaks ja heaolu soodustavaks. Boonusena vähendad nii oluliselt ka oma ettevõtte keskkonnajalajälge.


Mis on energiatõhusa rohehoone eelised?Väiksemad energia- ja
halduskuludHea sisekliima, mis tagab hoone kasutajate või elanike heaolu ja terviseVäiksem keskkonnajalajälg ja sellega kaasnev parem maine

Mis teeb hoonest energiatõhusa rohehoone? 

  Hoones kasutatakse vett, energiat ja muid ressursse efektiivselt

  Hoone energiavajadus kaetakse vähemalt osaliselt ise toodetud taastuvenergiast, nt päikesepaneelide abil

  Taaskasutus ja ümbertöötlus, millega vähendatakse saaste ja prügi hulka

  Hea siseõhu kvaliteet

  Hoones on kasutusel materjalid, mis ei ole tervist kahjustavad ning on eetilised ja jätkusuutlikud

  Arvestamine keskkonnaga hoone planeerimisel, ehitusel ja kasutamisel

  Arvestamine hoone elanike või kasutajate heaoluga selle planeerimisel, ehitusel ja kasutamisel


Koostame sulle tehnilise lähteülesande, mis võtab arvesse kõiki olulisi aspekte. 

Küsi pakkumist


Millest alustada?

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleks energiatõhususele mõelda juba hoone planeerimisel, kuid palju saab ära teha ka projekti faasis või valmis hoone puhul. Parima võimaliku lahenduseni jõudmiseks pöörame igas etapis tähelepanu erinevatele aspektidele.

PLANEERIMISEL

   Hoone asend krundil

 Fassaadilahendused ning akende    paigutus ja osakaal

 Väliala lahendused

 Transpordiligipääsud

 Parkimislahendused 

 Vihmavee kogumissüsteemid

 Taastuvenergialahendused

 Ökonoomne ruumide paigutus ja ligipääsud

 Päevavalguse ligipääs ja head vaated


PROJEKTEERIMISE FAASIS

  Materjalide valik

  Valgustuslahendused

  Tehnosüsteemid ja energiakasutus

  Sisekliima

  Energia- ja veekasutus ning mõõtmissüsteemid

  Keskkonnasõbralik ehitus

  Hooneautomaatika ja juhtimissüsteemid

  Elektriautode laadimislahendusedVALMIS HOONE

  Energiaaudit, et leida parimad lahendused rekonstrueerimiseks

  Hoone kasutajate küsitlus, et tuvastada võimalikud mured

  Säästlikumad hooldus- ja haldustegevused

  Prügimajandus

  Koristamine - keskkonnasõbralikud vahendid ja seadmed

  Õuealade haljastus

 Roheenergia leping


8 nõuannet, kuidas planeerida ja ehitada energiatõhus hoone

Mida silmas pidada, kui soovid, et ettevõtte kontor või tootmishoone oleks energiatõhus, keskkonnasõbralik ja madalate ülalpidamiskuludega?

Loe artiklit
Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.