MEIST

Forus on turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Eesti ettevõte. 

Oleme Eesti turul ainulaadne teenusepakkuja. Tegutseme kinnisvara halduse, hoolduse, ehituse ja energiatõhususe ning turva- ja ohutusteenuste valdkonnas. Forus Takso nime all pakume ka takso- ning esindusautode ja transfeerteenust ning Forus Taxi äpi vahendusel on võimalik mugavalt teha oma igapäevasõite. Meiega ühisesse gruppi kuuluv Signaal TM on 50-aastase kogemusega liikluskorralduse ja -ohutuse vallas.

Foruse 1500 professionaalist koosnev meeskond aitab oma teadmiste ja parimate tehnoloogiatega luua ettevõtetele ja kodudele sobivaid nutikaid ja jätkusuutlikke lahendusi.

Forus sündis USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ koondumisel ühiste väärtuste ja nime alla 2021. aastal.

Meie lubadus: Hoiame ja hoolime!

Me HOIAME oma töötajaid, kliente ja nende kinnisvara. 

Me HOOLIME oma töötajatest, klientidest ja nende kinnisvarast.

Meie missioon on pakkuda inimestele ja ettevõtetele teenuseid, mis aitavad neil tunda end turvaliselt oma igapäevaelus ja äritegevuses ning jätta endast väiksem keskkonnajalajälg.

Soovime saada ainulaadseks kogukonnaks, millest tahab osa saada iga inimene meie koduturgudel – töötajana, partnerina, kliendina.

Millised on meie väärtused, millest me iga päev oma tööd tehes lähtume?

1. Oleme koostööle orienteeritud
2. Oleme arengule suunatud
3. Oleme kliendist lähtuv
Koostööle orienteeritud

Hea suhte ja mõnusa õhkkonna loomine on meie kõigi teha

Peame kinni oma lubadustest ja kokkulepetest

Oleme avatud meelega ja hetkes kohal

Arengule suunatud

Oleme uuendusmeelsed, julgeme katsetada ja eksida

Märkame ja muudame seda, mis ei toimi

Oleme uudishimulikud ja õpihimulised 

Kliendist lähtuv

Hoolime oma kliendist ja teame, mis on tema jaoks päriselt tähtis

Lisame igasse teenindushetke positiivse emotsiooni

Loome üheskoos kliendiga paremaid lahendusi 

Foruse keskkonnasäästlikkuse põhimõtted

Foruses peame oluliseks vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. 

Oleme teenäitajad äriprotsesside kujundamisel ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisel, mis aitavad vähendada heitmete emissiooni. Olulise ja suure tööandjana usume, et keskkonnateadlik äritegevus on nii äriliselt mõistlik kui ka ühiskondlikult  hädavajalik. Ka Foruse logol asetsev lehemotiiv sümboliseerib värskust, kasvu ja keskkonnasõbralikku lähenemist. Oma tegevustes kajastame samu väärtuseid ning proovime igal võimalusel loodusele tagasi anda. 

Foruses vähendame oma tegevuse keskkonnamõju minimeerides ärireise, kasutades suhtlemiseks alternatiivseid video- ja kommunikatsioonikanaleid, vähendades elektri, vee ning paberi tarbimist ja prügi tootmist ning samuti kontoriseadmete ja -tarvikute kasutamist, mis põhjustavad õhu, maismaa ja vee reostust. Võimalusel alati taaskasutame materjale ning tagame, et jäätmeid käideldakse ohutult ja keskkonnasäästlikult. Foruse peamine mõju keskkonnale tuleneb meie sõidukipargi CO2-heitmetest. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks soetada edaspidi vaid keskkonnasäästlikel mootoritehnoloogiatel põhinevaid sõidukeid. Foruse töörõivad on heast materjalist ja pikaajaliselt vastupidavaid, et vähendada nende äraviskamisest tulenevat keskkonnamõju. Toetame tegevusi, mis aitavad luua jätkusuutlikku elukeskkonda.

Arvestame keskkonnaaspektidega ka meie praeguste teenuste osutamisel ning uute teenuste väljatöötamisel. Foruse teenustepaketis on kasvav tähtsus teenustel, mis aitavad meie klientidel oma kinnisvara säästlikult majandada. Optimeerime klientide kinnisvaraga seotud kulusid ning minimeerime negatiivset keskkonnamõju.