MEIST

FORUS on Eesti turul uus ja ainulaadne teenuspakkuja, kus me ühe kaubamärgi alt haldame, hooldame ja valvame kinnisvara ning juhime kliendisuhet. 

Kõik kolm suurt kinnisvara teenustegruppi koos mugavalt ühest kohast, see ongi suures pildis FORUS.  Nime FORUS hääldame pika o-ga ehk foorus [fo: rus].

Meie pikaajaline kogemus, teadmised ja kaasaegsed tehnoloogiad aitavad luua tipptasemel nutikaid lahendusi ja teenuseid kinnisvara paremaks haldamiseks. Soovime olla kõikides oma ärivaldkondades turu arengu teerajaja.

Foruses töötab üle 1500 inimese ja iga päevaga kasvame suuremaks ja paremaks. Foruse kaubamärk sündis USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ koondumisel ühiste väärtuste ja kaubamärgi alla 2021. aastal.

Võta meiega kindlasti ühendust ja küsi pakkumist, sest professionaalne ja kaasaegne kinnisvara teenindamine on meie kirg!  

Meie slogan ehk lubadus on Hoiame ja hoolime!

Me HOIAME oma töötajaid, kliente ja nende kinnisvara. 

Me HOOLIME oma töötajatest, klientidest ja nende kinnisvarast.

Meie missioon ehk mida, miks ja kelle jaoks on Forus

Oleme eelistatuim tööandja kinnisvara teenindamise valdkonnas. 

Meie pikaajaline areng ja kasumlikkus on rajatud:

1.  loovusele 
2.  säästlikule mõtlemisele 
3.  klientide rahulolule 

Millised on meie väärtused, millest me iga päev oma tööd tehes lähtume?

1. Oleme koostööle orienteeritud
2. Oleme arengule suunatud
3. Oleme kliendist lähtuv
Koostööle orienteeritud

Hea suhte ja mõnusa õhkkonna loomine on meie kõigi teha

Peame kinni oma lubadustest ja kokkulepetest

Oleme avatud meelega ja hetkes kohal

  Arengule suunatud

Oleme uuendusmeelsed, julgeme katsetada ja eksida

Märkame ja muudame seda, mis ei toimi

Oleme uudishimulikud ja õpihimulised 

Kliendist lähtuv

Hoolime oma kliendist ja teame, mis on tema jaoks päriselt tähtis

Lisame igasse teenindushetke positiivse emotsiooni

Loome üheskoos kliendiga paremaid lahendusi 

Foruse keskkonnasäästlikkuse põhimõtted

Foruses peame oluliseks vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. 

Oleme teenäitajad äriprotsesside kujundamisel ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisel, mis aitavad vähendada heitmete emissiooni. Olulise ja suure tööandjana usume, et keskkonnateadlik äritegevus on nii äriliselt mõistlik kui ka ühiskondlikult  hädavajalik. Ka Foruse logol asetsev lehemotiiv sümboliseerib värskust, kasvu ja keskkonnasõbralikku lähenemist. Oma tegevustes kajastame samu väärtuseid ning proovime igal võimalusel loodusele tagasi anda. 

Foruses vähendame oma tegevuse keskkonnamõju minimeerides ärireise, kasutades suhtlemiseks alternatiivseid video- ja kommunikatsioonikanaleid, vähendades elektri, vee ning paberi tarbimist ja prügi tootmist ning samuti kontoriseadmete ja -tarvikute kasutamist, mis põhjustavad õhu, maismaa ja vee reostust. Võimalusel alati taaskasutame materjale ja tagame, et jäätmeid käideldakse ohutult ja keskkonnasäästlikult. Forus Grupi peamine mõju keskkonnale tuleneb meie sõidukipargi CO2-heitmetest. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks soetada edaspidi vaid keskkonnasäästlikel mootoritehnoloogiatel põhinevaid sõidukeid. Samuti juurutame töötajate hindamiskriteeriumeid ja motivatsioonisüsteeme, mis soosivad säästlikku sõidustiili (green driving). Foruse töörõivad on heast materjalist ja pikaajaliselt vastupidavaid, et vähendada nende äraviskamisest tulenevat keskkonnamõju. Toetame tegevusi, mis aitavad luua jätkusuutlikku elukeskkonda.

Me arvestame keskkonnaaspektidega ka meie praeguste teenuste osutamisel ning uute teenuste väljatöötamisel. Foruse teenustepaketis on kasvav tähtsus teenustel, mis aitavad meie klientidel oma kinnisvara säästlikult majandada. Me optimeerime klientide kinnisvaraga seotud kulusid ning minimeerime negatiivset keskkonnamõju.