ПРОГРАММА УПРПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮАВЛЕНИЯ

Haldur – это первая программа по управлению недвижимостью, которая была разработана нами исходя из потребностей местных бизнес-клиентов в 2018 году, и которую мы продолжаем постоянно совершенствовать. Программой Haldur пользуются собственники коммерческих, офисных и торговых площадей по всей Эстонии. Küsi pakkumist 

Программное обеспечение по управлению недвижимостью Haldur ‒ это самое подходящее решение по управлению коммерческой недвижимостью 


Программное обеспечение по управлению недвижимостью объединяет в одном месте всю информацию об управлении и обслуживании здания, включая общение между собственником, администратором, арендаторами и поставщиками услуг. 

Благодаря этой программе для вас в любой момент будет доступен обзор технического состояния недвижимости, включая потребление энергии, недостатки и незаконченные работы. Благодаря этому вы сможете оптимизировать расходы на эксплуатацию здания и принимать основанные на фактах решения при планировании инвестиций. 


Возможности программы Haldur 

  • Kulude statistika ja optimeerimine . Programm koondab hoone energiatarbimise (küte, ventilatsioon, jahutus ja elekter) ning hooldus- ja heakorrateenuste kulude statistika. Andmeid saab visualiseerida, võrrelda ning tuvastada võimalusi kokkuhoiuks. Tänu nutikatele algoritmidele annab programm soovitusi kulude optimeerimiseks ja hoone keskkonnasäästlikumaks majandamiseks. 

  • Tõhus infovahetus kõigi osapoolte vahel 24/7 . Programmi abil saab rentnikele lihtsasti anda juurdepääsu kogu vajalikule infole (plaanid, ohutusjuhendid, kontaktandmed, kommunaalarved jm). Kasutajad saavad raporteerida muresid, samas keskkonnas talletatakse halduri ja hoolduspartnerite vastused ja probleemi lahendamise kulg. 

  • Tehniline ülevaade hoone seisukorrast.  Programmis saab kaardistada hoone tehnilise seisukorra ja tuvastada kõrvalekalded. See aitab planeerida tulevasi töid ning investeeringuid. Võimalik on üles laadida hooldustöid tõendavad dokumendid, et need oleksid igal ajahetkel kontrollitavad. 

  • Paindlik ja turvaline andmehaldus.  Iga hoone on ainulaadne, seepärast saab programmi sisestada konkreetse kliendi ja hoone vajadustest lähtuva info. Erinevatele kasutajatele saab anda juurdepääsu ainult neile vajalikele andmetele. 

  • Kasulikud lisafunktsioonid.  Näiteks haldustarvikute laovaru, külastusstatistika analüüs loenduriandmete põhjal,  teistele rentnikele nähtavate kampaaniate ja sooduspakkumiste lisamine jm. Uuri kõiki lisavõimalusi meie esindajalt.


Программа по управлению недвижимостью позволит данным работать для вас


Haldur kinnisvara haldusprogramm annab ärikinnisvara omanikule täieliku ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja haldus-hooldus tegevustest, lihtsustab infovahetust, aitab optimeerida kulusid ja teha faktidel põhinevaid ärilisi otsuseid.

Forus Haldus viib haldusteenuste mugavuse kliendi jaoks uuele tasemele

Üheks Forus Halduse konkurentsieeliseks on kahtlemata nende haldusprogramm, mille abil kliendid näevad igapäevaselt oma kinnisvaraobjektil tehtavaid toiminguid. Sinna saavad rentnikud, kes igapäevaselt hoones toimetavad, kirja panna oma mured ja tekkinud puudujäägid – rentnikele on antud ligipääs programmile, et nad saaksid tekkinud probleemi kohta teavituse lisada. 

Loe artiklit

 

РЕФЕРЕНЦИИ